Season 10 - Best Contestant

Kannada

Karthik Mahesh

16.0% (4 votes)

Prathap Drone

12.0% (3 votes)

Siri

8.0% (2 votes)

Santosh Varthur

4.0% (1 votes)

Avinash Surasundra

4.0% (1 votes)

Tanisha Kuppanda

4.0% (1 votes)

Neethu Vanajaksshi

4.0% (1 votes)

Snake Shyam

4.0% (1 votes)

Chitral Rangaswamy

4.0% (1 votes)

Snehith Gowda

4.0% (1 votes)

Bhagyashree Rao

4.0% (1 votes)

Eshani Chandrashekar

4.0% (1 votes)

Santhosh Kumar

4.0% (1 votes)

Michael Ajay

4.0% (1 votes)

Sangeetha Sringeri

4.0% (1 votes)

Namratha Gowda

4.0% (1 votes)

Gaurish Akki

4.0% (1 votes)

Vinay Gowda

4.0% (1 votes)

Rakshak Sena

4.0% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (25 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK