Season 10 - Worst Contestant

Kannada

Eshani Chandrashekar

10.0% (2 votes)

Rakshak Sena

5.0% (1 votes)

Vinay Gowda

5.0% (1 votes)

Santosh Varthur

5.0% (1 votes)

Avinash Surasundra

5.0% (1 votes)

Tanisha Kuppanda

5.0% (1 votes)

Neethu Vanajaksshi

5.0% (1 votes)

Snake Shyam

5.0% (1 votes)

Chitral Rangaswamy

5.0% (1 votes)

Prathap Drone

5.0% (1 votes)

Bhagyashree Rao

5.0% (1 votes)

Siri

5.0% (1 votes)

Santhosh Kumar

5.0% (1 votes)

Michael Ajay

5.0% (1 votes)

Sangeetha Sringeri

5.0% (1 votes)

Namratha Gowda

5.0% (1 votes)

Gaurish Akki

5.0% (1 votes)

Snehith Gowda

5.0% (1 votes)

Karthik Mahesh

5.0% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (20 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK