Season 4 - Boring Contestant

Kannada

Masthan Chandra

5.56% (1 votes)

Dodda Ganesh

5.56% (1 votes)

Om Prakash Rao

5.56% (1 votes)

Kavya Shastri

5.56% (1 votes)

Rekha Sandesh

5.56% (1 votes)

Pratham

5.56% (1 votes)

Sukrutha Wagle

5.56% (1 votes)

Sheetal Shetty

5.56% (1 votes)

Vanishree

5.56% (1 votes)

Sanjana Chidanand

5.56% (1 votes)

Bhuvan Ponnanna

5.56% (1 votes)

Malavika Avinash

5.56% (1 votes)

Niranjan Deshpande

5.56% (1 votes)

Kirik Keerthi

5.56% (1 votes)

Karunya Ram

5.56% (1 votes)

Shalini Satyanarayan

5.56% (1 votes)

Mohan Shankar

5.56% (1 votes)

Chaitra

5.56% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (18 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK