Season 8 - Best Contestant

Kannada

Manju Pavagada

9.52% (2 votes)

Shankar Ashwath

4.76% (1 votes)

Nidhi Subbaiah

4.76% (1 votes)

Nirmala Chennappa

4.76% (1 votes)

Divya Uruduga

4.76% (1 votes)

Priyanka Thimmesh

4.76% (1 votes)

Chandrakala Mohan

4.76% (1 votes)

Raghu Gowda

4.76% (1 votes)

Aravind KP

4.76% (1 votes)

Chakravarthy Chandrachud

4.76% (1 votes)

Vishwanath Haveri

4.76% (1 votes)

Shubha Poonja

4.76% (1 votes)

Vaishnavi Gowda

4.76% (1 votes)

Divya Suresh

4.76% (1 votes)

Dhanushree

4.76% (1 votes)

Shamanth Gowda

4.76% (1 votes)

Geetha Bharathi Bhat

4.76% (1 votes)

Rajeev Hanu

4.76% (1 votes)

Vyjayanthi Adiga

4.76% (1 votes)

Prashanth Sambargi

4.76% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (21 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK