Season 8 - Dumb Contestant

Kannada

Vyjayanthi Adiga

5.0% (1 votes)

Shankar Ashwath

5.0% (1 votes)

Nidhi Subbaiah

5.0% (1 votes)

Nirmala Chennappa

5.0% (1 votes)

Divya Uruduga

5.0% (1 votes)

Priyanka Thimmesh

5.0% (1 votes)

Chandrakala Mohan

5.0% (1 votes)

Raghu Gowda

5.0% (1 votes)

Aravind KP

5.0% (1 votes)

Manju Pavagada

5.0% (1 votes)

Chakravarthy Chandrachud

5.0% (1 votes)

Vishwanath Haveri

5.0% (1 votes)

Shubha Poonja

5.0% (1 votes)

Vaishnavi Gowda

5.0% (1 votes)

Divya Suresh

5.0% (1 votes)

Dhanushree

5.0% (1 votes)

Shamanth Gowda

5.0% (1 votes)

Geetha Bharathi Bhat

5.0% (1 votes)

Rajeev Hanu

5.0% (1 votes)

Prashanth Sambargi

5.0% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (20 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK