Season 1 - Manipulative Contestant

Tamil

Raiza Wilson

10.0% (2 votes)

Suja Varunee

5.0% (1 votes)

Bindu Madhavi

5.0% (1 votes)

Snehan

5.0% (1 votes)

Ganja Karuppu

5.0% (1 votes)

Vaiyapuri

5.0% (1 votes)

Namitha

5.0% (1 votes)

Anuya Bhagvath

5.0% (1 votes)

Maria Juliana

5.0% (1 votes)

Harish Kalyan

5.0% (1 votes)

Harathi Ganesh

5.0% (1 votes)

Shakthi Vasudevan

5.0% (1 votes)

Oviya

5.0% (1 votes)

Bharani

5.0% (1 votes)

Gayathri Raghuram

5.0% (1 votes)

Ganesh Venkatraman

5.0% (1 votes)

Sri

5.0% (1 votes)

Arav Nafeez

5.0% (1 votes)

Kaajal Pasupathi

5.0% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (20 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK