Season 2 - Boring Contestant

Tamil

Riythvika

11.11% (2 votes)

Aishwarya Dutta

5.56% (1 votes)

Mamathi Chari

5.56% (1 votes)

Nithya

5.56% (1 votes)

Ananth Vaidyanathan

5.56% (1 votes)

Janani Iyer

5.56% (1 votes)

Vaishnavi

5.56% (1 votes)

Shariq Hassan Khan

5.56% (1 votes)

Vijayalakshmi Feroz

5.56% (1 votes)

Sendrayan

5.56% (1 votes)

Daniel Annie Pope

5.56% (1 votes)

Mumtaz

5.56% (1 votes)

Thadi Balaji

5.56% (1 votes)

Mahat Raghavendra

5.56% (1 votes)

Ramya NSK

5.56% (1 votes)

Yashika Aannand

5.56% (1 votes)

Ponnambalam

5.56% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (18 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK