Season 4 - Funny Contestant

Telugu

Syed Sohel

5.26% (1 votes)

Mehaboob Shaikh

5.26% (1 votes)

Divi Vadthya

5.26% (1 votes)

Avinash

5.26% (1 votes)

Devi Nagavalli

5.26% (1 votes)

Akhil Sarthak

5.26% (1 votes)

Ariyana Glory

5.26% (1 votes)

Gangavva

5.26% (1 votes)

Monal Gajjar

5.26% (1 votes)

Alekhya Harika

5.26% (1 votes)

Swathi Deekshith

5.26% (1 votes)

Jordaar Sujatha

5.26% (1 votes)

Abijeet Duddala

5.26% (1 votes)

Amma Rajasekhar

5.26% (1 votes)

Surya Kiran

5.26% (1 votes)

Lasya Manjunath

5.26% (1 votes)

Kumar Sai

5.26% (1 votes)

Noel Sean

5.26% (1 votes)

Karate Kalyani

5.26% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (19 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK