Season 6 - Funny Contestant

Telugu

Rohit Sahni

9.09% (2 votes)

Vasanthi Krishnan

4.55% (1 votes)

Arjun Kalyan

4.55% (1 votes)

Shani Salmon

4.55% (1 votes)

Keerthi Bhat

4.55% (1 votes)

Shrihan Shaik

4.55% (1 votes)

Inaya Sulthana

4.55% (1 votes)

Arohi Rao

4.55% (1 votes)

Abhinaya Shree

4.55% (1 votes)

Bala Aditya

4.55% (1 votes)

RJ Surya Narayana

4.55% (1 votes)

Geetu Royal

4.55% (1 votes)

L. V. Revanth

4.55% (1 votes)

Neha Chowdary

4.55% (1 votes)

Sri Satya

4.55% (1 votes)

Faima Sheikh

4.55% (1 votes)

Raj Shekar

4.55% (1 votes)

Chalaki Chanti

4.55% (1 votes)

Adi Reddy

4.55% (1 votes)

Sudeepa Pinky

4.55% (1 votes)

Marina Abraham

4.55% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (22 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK